fbpx

Tržní hodnota, cena obvyklá, cena zjištěná

Rozumíte různým metodám stanovení ceny nemovitosti, jako jsou - tržní hodnota, cena obvyklá, cena zjištěná

Zdá se vám, že hodnota nemovitosti je pouze jedno číslo? Ve skutečnosti není, a dokonce ani mnozí odborníci v oblasti nemovitostí nemají úplný přehled. Existuje několik různých typů cen, se kterými se můžete setkat. Když si objednáte ocenění nemovitosti od profesionála, měl by vás nejprve zeptat na účel ocenění a na základě toho určit „typ“ ceny.

Cena obvyklá

Tato forma ceny je stanovena právními předpisy a vychází z analýzy minulých prodejů nemovitostí. Při stanovování této ceny se srovnávají prodejní ceny podobných nemovitostí. Odborník potřebuje dostatečnou databázi prodaných nemovitostí s informacemi o lokalitě, rozměrech, vybavení a fotografiemi jak exteriéru, tak interiéru.

Banky často využívají tuto cenu k ocenění nemovitostí pro hypoteční účely. Další situace, kdy je tato cena využívána, zahrnují dědické řízení, soudní spory, aukce, exekuce a ocenění majetku při zakládání společnosti.

Tržní hodnota nemovitosti

Často dochází k záměně s termínem „cena obvyklá“. Pojem „hodnota“ nese určitou míru nejistoty a subjektivity. Tržní hodnota představuje odhad ceny, za kterou by se nemovitost mohla prodat. I když vychází jako cena obvyklá z prodejních cen podobných nemovitostí, zahrnuje rovněž nabídkové ceny inzerovaných nemovitostí a očekávání trhu. Tato hodnota také může brát v úvahu výnosy z pronájmu nebo náklady na stavbu podobné nemovitosti.

Tento typ ceny se uplatňuje v situacích, kde nelze určit běžnou cenu, protože s podobnými nemovitostmi se obchoduje jen minimálně. Například se to může týkat rodinného domu postaveného na cizím pozemku.

Tržní cena nemovitosti

Tento údaj je zde uveden spíše pro úplnost. Nejedná se o cenu, kterou by poskytl odhadce nemovitostí. Jde o reálnou částku, za kterou byla nemovitost skutečně prodána. Běžně se jedná o dohodnutou částku mezi dvěma nezávislými stranami, která je stanovena v kupní smlouvě.

Tato cena může reflektovat specifické okolnosti a může se výrazně lišit od cen nemovitostí v okolí. Například když žijete v bytě, který vám velmi vyhovuje, máte skvělé sousedy a nechcete se stěhovat, ale potřebujete větší prostor, jste pravděpodobně ochotni zaplatit vyšší cenu než zájemci, kteří mají na výběr z mnoha podobných bytů.

Cena zjištěná

Tato hodnota je také označována jako úřední nebo administrativní cena. Je stanovena v souladu se zákonem o ocenění majetku a příslušnými nařízeními. Často se využívá pro daňové účely a často bývá nižší než cena obvyklá. Například při dědictví a darování je pro potřeby finančních úřadů používána výhradně cena zjištěná. Pokud jste dostali nemovitost darem a prodáte ji před uplynutím tzv. „časového testu“, může finanční úřad v určitých situacích vyměřit daň z příjmu. Daň se vypočítá z rozdílu mezi prodejní cenou a cenou stanovenou ke dni darování. Protože cena zjištěná obvykle bývá nižší než cena obvyklá, stát má z využití této ceny pro své účely prospěch.

Cena zjištěná také slouží k určení odškodného při veřejné expropriaci, například při výstavbě silnice. Používá se také v situacích, kde není možné stanovit ani cenu obvyklou, ani tržní hodnotu, jako je například ocenění podílu na části komunikace.

V souladu s aktuálními předpisy musí odhadce vždy, pokud stanovuje cenu obvyklou nebo tržní hodnotu, stanovit i cenu zjištěnou. Jednou z mála výjimek je ocenění nemovitosti pro účely zajištění hypotečního úvěru, kde se stanovuje pouze cena obvyklá.

Jak oceňuji nemovitosti?

Pokud máte zájem o určení hodnoty vaší nemovitosti, rád vám poskytnu bezplatné a nezávazné ocenění. Většinou pracuji s cenou obvyklou a tržní hodnotou, abych mohl odhadnout, za jakou cenu by se vaše nemovitost mohla prodat. Při začátku prodeje navrhuji optimální strategii pro stanovení ceny, abyste získali co nejvyšší možnou částku za svou nemovitost.

MICHAL BLÁHA   

Prodejte nemovitost se mnou i vy
Vydělám vám více peněz bez starostí

RE/MAX Horizont   

+420 731 098 231
www.blahareality.cz

Realitní makléř Michal Bláha je nezávislým podnikatelem podnikajícím na základě živnostenského listu, IČ 03667413