fbpx

Přehled Různých Druhů Výnosů z Nemovitostí

Jak se vypočítá výnos z pronájmu nemovitosti?

1. Nájemní Výnos (Rental Yield)

 

 • Nájemní výnos je základním ukazatelem pro investory v pronájmu nemovitostí. Měří poměr mezi ročními nájemními příjmy a celkovou hodnotou nemovitosti.

Příklad:

 • Roční nájemné: 24 000 Kč
 • Hodnota nemovitosti: 300 000 Kč

2. Kapitálový Výnos (Capital Yield)

 

 • Kapitálový výnos je růst hodnoty nemovitosti v průběhu času. Když se hodnota nemovitosti zvýší, investoři získávají kapitálový zisk.

Příklad:

 • Původní cena nemovitosti: 250 000 Kč
 • Aktuální cena nemovitosti: 300 000 Kč

3. Celkový Výnos (Total Return)

 

 • Celkový výnos spočívá v kombinaci nájemního výnosu a kapitálového výnosu. Zahrnuje jak pravidelné nájemní příjmy, tak i zisky z růstu hodnoty nemovitosti.

Příklad:

 • Roční nájemné: 28 000 Kč
 • Původní cena nemovitosti: 400 000 Kč
 • Aktuální cena nemovitosti: 480 000 Kč

4. Výnos z Operací (Operational Yield)

 • Výnos z operací je čistý zisk, který zůstává investorovi po odečtení všech nákladů spojených s provozem nemovitosti.

Příklad:

 • Roční čistý příjem z pronájmu: 40 000 Kč
 • Celkové náklady na provoz nemovitosti: 12 000 Kč

5. Vnitřní Výnosový Příjem (Internal Rate of Return – IRR)

 • Vnitřní výnosový příjem je míra výnosnosti investice do nemovitosti a zohledňuje časovou hodnotu peněz.

(Pro výpočet IRR se používá složitější matematický vzorec a není možné poskytnout konkrétní příklad.)

 

6. Výnos z Prodeje (Yield on Sale)

 • Výnos z prodeje je zisk, který investor získá při prodeji nemovitosti v porovnání s původní investicí.

Příklad:

 • Původní cena nemovitosti: 200 000 Kč
 • Cena prodeje: 240 000 Kč

MICHAL BLÁHA   

Prodejte nemovitost se mnou i vy
Vydělám vám více peněz bez starostí

RE/MAX Horizont   

+420 731 098 231
www.blahareality.cz

Realitní makléř Michal Bláha je nezávislým podnikatelem podnikajícím na základě živnostenského listu, IČ 03667413