fbpx

Podpojištění nemovitosti 

Týká se i vás. Jak ho vyřešit?

S narůstajícími cenami nemovitostí se zvyšuje riziko podpojištění. Tento stav může mít pro vás nežádoucí důsledky, ale máme pro vás tipy, jak si s tím poradit a být v klidu.

Je zjevné, že tornádo na Moravě zdůraznilo nutnost mít správně pojištěnou nemovitost. Je naprosto klíčové zajistit, aby nemovitost nebyla podpojištěna, což znamená, že by byla pojištěna na částku nižší než její aktuální hodnota. Není neobvyklé, že skutečná hodnota bytu nebo domu a hodnota uvedená v pojistné smlouvě se mohou lišit o desítky procent.

V případě, že vaše nemovitost není správně pojištěna, tedy je podpojištěna, hrozí vám velké riziko. Pokud by došlo k nějaké katastrofě, pojišťovna by vám totiž vyplatila peníze podle výše pojistné částky uvedené ve smlouvě, nikoliv podle skutečné hodnoty nemovitosti v současnosti. To může vést k velkým problémům, neboť v mnoha situacích by to nemuselo stačit ani na náhradu způsobených škod, ani na zajištění nového bydlení.

Rostoucí ceny nemovitostí způsobují podpojištění

Nic nového není na tom, že podpojištění nemovitostí je trvalým problémem, který je navíc zhoršován rapidním růstem cen nemovitostí v posledních letech. Tyto ceny mohou přeměnit pojistné smlouvy uzavřené před několika lety na bezcenné papíry, protože v případě potřeby by vyplacená částka nemusela být dostatečná na pokrytí skutečných škod.

Pomocí modelového příkladu můžeme nejlépe vysvětlit, co se skrývá za podpojištěním nemovitosti v důsledku rostoucích cen:

Je-li pojistná smlouva uzavřena před několika lety, může se stát, že v důsledku rychle rostoucích cen nemovitostí se hodnota majetku mnohonásobně zvýší a pojistné plnění již nedostačuje na pokrytí reálné škody. Pokud tedy máte například pojistěný byt za 2 miliony Kč, který se dnes již prodává za 4 miliony Kč, a v bytě vznikne škoda za 1 milion, pojišťovna vyplatí pouze polovinu této částky, protože se řídí hodnotou bytu ze dne uzavření pojistné smlouvy. Je důležité si tuto skutečnost uvědomit a mít na paměti, že v takové situaci není majetek plně pojištěn. Když kupujete nemovitost, která je zatížena hypotékou, musí být v určité fázi převodu vaší nemovitostí, která zajišťuje tento cizí dluh. Toto zástavní právo je právo věcné, což znamená, že osud věci, která je zatížena, bude sdílet s kupujícím a přejde na něj spolu s nemovitostí.

Nejste podpojištěni? Nechte si zdarma spočítat cenu nemovitosti

Nejste si jisti, zda podpojištění není i váš problém? Zdarma vám odhadneme cenu nemovitosti.

Podpojištění může vzniknout i z touhy ušetřit

Navýšení pojistného krytí může být vyvoláno nejen růstem tržní hodnoty nemovitosti, ale také rekonstrukcí nemovitosti nebo pořízením nových a drahých spotřebičů, což se promítne do zvýšení její současné hodnoty. Tuto skutečnost je nutné zohlednit při sjednávání pojistné smlouvy.

Mezi další příčiny podpojištění nemovitostí patří:

  • Chtějíce ušetřit, mohou lidé uplatňovat strategii, kdy si pojišťují svou nemovitost za co nejnižší cenu, jelikož platí, že čím nižší je hodnota nemovitosti, tím nižší bývá výše pojistného
  • Nicméně, při sjednávání hypotéky je nemovitost většinou pojištěna, nicméně vždy jen do nejnižší částky, což v konečném důsledku vede k podpojištění
  • Pokud je hodnota nemovitosti špatně oceněna, automaticky dojde k podpojištění

Jak řešit podpojištění nemovitosti?

Podpojištění nemovitosti je snadno řešitelné – stačí pravidelně porovnávat pojištěnou hodnotu s aktuální cenou nemovitosti. Pokud se tyto hodnoty výrazně liší, je nutné se s pojišťovnou dohodnout na aktualizaci pojistky. Doporučuje se provádět tuto aktualizaci hodnoty každé 2-4 roky automaticky nebo se pojišťovna ozve sama, aby se s vámi dohodla na nových podmínkách.

Ideální pojištění nemovitosti by mělo obsahovat následující prvky:

  • Pojištění nemovitosti by mělo být naprosto komplexní a mělo by chránit proti všem možným rizikům
  • Mělo by být možné ho kdykoliv a bez poplatků změnit nebo aktualizovat, aby odpovídalo skutečné hodnotě nemovitosti
  • Částka pojistky by měla odpovídat přesně reálné hodnotě nemovitosti. Pojištění by mělo být potvrzeno bez podmínek a drobného písma, aby bylo jasné, co vše je zahrnuto
  • Podmínky by měly být přesně specifikovány, aby pojišťovna nemohla odmítnout platbu pojistného plnění, pokud má pojištěnec právo na jeho přijetí

Autor článku Štěpán Gjurič  majitel realitní kanceláře RE/MAX Horizont