fbpx

Spoluvlastnický podíl k nemovitosti 

Spoluvlastnický podíl k nemovitosti – jak s ním nakládat? Existují omezení?

Stále se často vyskytuje mylný názor, že jako spoluvlastník nemovitosti jste povinni nabídnout svůj podíl na prodej ostatním spoluvlastníkům. Většinou však není třeba tak učinit.

 Ve zkratce: 

  • Není nutné se řídit názorem, že je nutné nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům při prodeji nemovitosti.
  • Výjimkou je pouze případ dědictví, kde je toto nabídnutí povinné, ale pouze v prvních 6 měsících od vzniku spoluvlastnictví.
  • Pokud vznikne potřeba řešit předkupní právo, je vhodné využít odborníků, aby se předešlo soudním sporům.

I když už v českém právním řádu neexistuje zákonné předkupní právo spoluvlastníků, mnoho lidí stále má názor, že je povinností nabídnout svůj spoluvlastnický podíl ke koupi ostatním spoluvlastníkům při prodeji. Avšak dnes platí, že jako spoluvlastník mám právo nakládat se svým podílem naprosto volně, například ho prodat, darovat nebo směnit, aniž bych musel upřednostňovat ostatní spoluvlastníky při převodu podílu.

Dědictví jako jediná výjimka

I když se jako spoluvlastník nemovitosti můžete zpravidla svým podílem nakládat svobodně bez ohledu na ostatní spoluvlastníky, existují určité výjimky. Pokud se stáváte spoluvlastníkem v důsledku dědictví, musíte nabídnout svůj podíl ostatním spoluvlastníkům (dědicům) a mít při tom na paměti jejich předkupní právo. Toto omezení však trvá pouze po dobu šesti měsíců od vzniku spoluvlastnictví. Po uplynutí této doby se s vaším podílem můžete opět nakládat svobodně bez jakýchkoliv omezení. Toto pravidlo ovšem platí pouze v případě, že jste se stali spoluvlastníkem nemovitosti v důsledku dědictví.

 

Z praxe vyplývá, že zákonné předkupní právo spoluvlastníků není příliš relevantní a nemusí Vás znepokojovat. Výjimkou jsou jen zřídka se vyskytující případy, kdy se s ním můžete setkat.

Předkupní právo u pozemků

Setkat se s použitím zákonného předkupního práva můžete velmi často při prodeji stavby postavené na pozemku, který není váš, nebo při prodeji pozemku, na kterém stojí cizí stavba. Vlastník stavby a pozemku jsou v těchto případech povinni nabídnout druhému subjektu první možnost koupě. Úprava má za cíl dosáhnout sjednocení vlastnictví stavby a pozemku a splnit zásadu superficies solo cedit, kterou nový občanský zákoník do našeho právního řádu opět zavedl. Díky historickým důvodům se stále setkáváme s odlišnou vlastnickou strukturou u staveb a pozemků, jako jsou zahrádkářské kolonie nebo řadové garáže postavené za minulého režimu.

Postarám se o vše kolem prodeje

Ušetřete svůj čas a nervy a svěřte prodej nemovitosti nám. Postaráme se o veškerou administrativu.

Předkupní právo v praxi – na co dát pozor?

V praxi se předkupní právo projevuje tak, že pokud se chystáte prodat nemovitost a na této nemovitosti má někdo jiný předkupní právo, musíte nejprve uzavřít kupní smlouvu s koupěchtivým, tj. s tím, kdo by nemovitost chtěl koupit. Teprve poté musíte předkupní právo nabídnout osobě, která ho má. Pokud osoba s předkupním právem rozhodne nakoupit nemovitost, musí jí být nabídnuta za stejných podmínek jako kupujícímu koupěchtivému. To znamená za stejnou cenu, se stejnou dobou splatnosti kupní ceny, stejným způsobem zajištění, stejnými nároky z odpovědnosti za vady a dalšími podmínkami sjednanými s kupěchtivým. Tento postup přinesl nový občanský zákoník jako novinku oproti dřívější úpravě.

Takže nový občanský zákoník stanovuje, že osoba s předkupním právem není povinna nabídnout nemovitost k prodeji před uzavřením smlouvy s konkrétním zájemcem. Ale správné načasování nabídky není jedinou podmínkou. Úplné a řádné splnění nabídky je klíčové pro předejití možných právních sporů. Pokud se chcete vyhnout nákladným a časově náročným soudním sporům, měli byste zvážit pomoc odborníků, kteří Vám zajistí bezpečný prodej nemovitosti se všemi podmínkami předkupního práva.

MICHAL BLÁHA   

Prodejte nemovitost se mnou i vy
Vydělám vám více peněz bez starostí

RE/MAX Horizont   

+420 731 098 231
www.blahareality.cz