fbpx

Návrh na vklad do katastru nemovitostí 

Informace potřebné k návrhu na vklad do katastru nemovitostí

Co se skrývá za pojmem „návrh na vklad do katastru nemovitostí“? Jaké jsou náklady spojené s jeho podáním? A jak přesně tento formulář vyplnit a podat?

  V krátkosti lze říci, že:

  • Existuje možnost vyřízení vkladu do katastru nemovitostí jak elektronicky, tak i klasickou papírovou cestou
  • Za jeden návrh na vklad je třeba zaplatit částku 2 000 Kč
  • Pokud spolupracujete se mnou, mohu tuto záležitost vyřídit za vás

Co to je návrh na vklad do katastru nemovitostí

V případě koupě nebo prodeje nemovitosti není podepsání kupní smlouvy posledním krokem. Pro skutečné vlastnictví nemovitosti musí být vlastnické právo zapsáno do katastru nemovitostí na listu vlastnictví (LV), což lze dosáhnout podáním návrhu na vklad do katastru nemovitostí. Tento návrh obvykle podává kupující, ale může být podán kdokoliv z účastníků.

Kolik se platí za návrh na vklad do katastru nemovitostí

Podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí není zdarma a platí se za něj poplatek ve výši 2 000 Kč, jak je uvedeno v zákoně o správních poplatcích (č. 634/2004 Sb.). Poplatek lze uhradit bankovním převodem, platbou kartou nebo v hotovosti na příslušném katastrálním úřadě.

K podání návrhu na vklad na katastr potřebujete

Je nutné přiložit odpovídající dokument (kupní smlouva, darovací smlouva, dědické rozhodnutí atd.) k návrhu na vklad. Dokument musí být buď originál s ověřenými podpisy, nebo ověřená kopie s úředně ověřenými podpisy.

Jak návrh na vklad vyplnit

  • Formulář pro podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí lze získat buď na papíře, a to buď na katastrálním úřadě, nebo si ho můžete vytisknout sami.
  • Dále je možné formulář stáhnout z webových stránek katastrálního úřadu a vyplnit ho v počítači.
  • Poslední možností je použití interaktivního formuláře, který je dostupný na internetu a nabízí různé scénáře pro situace, kdy se bude návrh podávat.

Jednoduchým způsobem, jak podat návrh na vklad, je využití webové aplikace, která umožňuje vyplnit nový návrh nebo pokračovat v rozpracovaném návrhu. Při podání nového návrhu musíte nejprve vybrat způsob, jakým jste nemovitost získali (např. koupí, darem, směnou atd.). Poté musíte vyplnit údaje o nemovitosti (typ, katastrální území, parcelní číslo) a údaje o účastnících řízení (prodávající a kupující) a jejich případných právních zástupcích. Původní vlastník nemovitosti je v interaktivním formuláři vždy předvyplněn. Dále musíte připojit přílohy, jako je číslo kupní smlouvy nebo geometrického plánu, a určit příslušný katastrální úřad.

Jak návrh na vklad podat

Pro úspěšné dokončení podání návrhu na vklad je nutné vyplněný a podepsaný formulář spolu s příslušnými přílohami doručit na příslušný katastrální úřad. Doručení může být provedeno osobně nebo prostřednictvím pošty (nejlépe doporučeně). Pokud se rozhodnete pro podání poštou, je nutné formulář opatřit kolkovou známkou v hodnotě 2000 Kč, kterou lze zakoupit na poště a nalepit v pravém horním rohu formuláře. Pokud jsou všechny dokumenty správně vyplněny a doručeny, bývá zápis do katastru nemovitostí/výmaz z katastru nemovitostí proveden do 30 dnů. Průběh řízení lze sledovat v katastru nemovitostí.

Rád vám s vkladem pomohu

S mou spoluprací při prodeji nemovitosti se nemusíte zabývat administrativou a vyvarujete se tak chybám, které by mohly nastat. Budu za vás řešit vše potřebné. Jak vypadají mé profesionální služby.

Autor článku Michal Bláha

Postarám se o vše kolem prodeje

Ušetřete svůj čas a nervy a svěřte prodej nemovitosti nám. Postaráme se o veškerou administrativu.

MICHAL BLÁHA   

Prodejte nemovitost se mnou i vy
Vydělám vám více peněz bez starostí

RE/MAX Horizont   

+420 731 098 231
www.blahareality.cz