fbpx

Daň z prodeje nemovitosti 2023 – Kdo jí musí platit? A jak postupovat u dědictví?

Daňové přiznání za rok 2022. Zajímá Vás, kdy se daň z nemovitosti platí a jak se daňové přiznání vyplňuje? Nabyli jste nemovitost dědictvím a prodali jste ji? Tento článek Vám napoví. 

Fakta: 

 • Dědická daň byla zrušena od roku 2014.
 • Daň z nabytí nemovitosti byla zrušena od roku 2020.
 • Daň příjmů a zisku z prodeje nemovitosti, nabyté dědictvím či jinak, se řídí daní z příjmů 15 %.  Řešíte ji každoročně v daňovém přiznání.
 • Existují situace, kdy po prodeji nebo převodu nemovitosti nezaplatíte vůbec nic, budete osvobozeni.

Je povinnost platit daň z dědictví?

Dědická daň byla zrušena od roku 2014. Ale pozor, tuto daň pohltila daň z příjmů.  Pokud nabydete nemovitost formou dědictví, jedná se o tzv. bezúplatný příjem dle § 10 odst. 2 zákona o daních z příjmů a jste od daně osvobozeni. Pokud se ale v tomto výčtu nenaleznete, pak je nutné podat DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMŮ a zdanit příjmy 15 %, pokud však nejsou splněny podmínky, za kterých tato povinnost neplatí (např. příjmy do 50 000 Kč).

Daňové přiznání podáváte osobně, poštou, přes datovou schránku nebo elektronicky přes portál finanční správy. Daňový formulář naleznete na mnoha webových stránkách, s  touto problematikou.

Daní darovací dnes podléhají pouze příjmy z dědictví, které vzniklo před rokem 2014.

Dědické řízení a náklady

Při dědickém řízení se platí poplatek Ministerstvu spravedlnosti, a to za notáře. Poplatek je počítán podle hodnoty zděděného majetku. Naleznete také kalkulačky, které vám pomohou přibližnou částku spočítat. 

Další nákladem je poplatek za zpracování odhadu ceny nemovitosti. 

Prodej nemovitosti z dědictví a jeho zdanění

Když se rozhodnete prodat nemovitost, kterou jste zdědili, záleží na načasování. Pokud prodáte nemovitost po 10 letech, je příjem z prodeje osvobozen a nemusíte ji platit. Když nemovitost vlastnila přímá linii příbuzných, jako prarodiče, rodiče, vnoučata, děti, manžel, manželka, časový test se pak sčítá. Pokud někdo z těchto příbuzných v uvedené linii vlastnil nemovitost např. 11 let, jste ihned po ukončení dědického řízení osvobozeni od daně, protože je 10 letý časový test splněn. U vzdálenější linie příbuzných, než je uvedeno, se časový test nesčítá.

Získejte zdarma cenový odhad nemovitosti

Zjistěte, jakou hodnotu má vaše nemovitost nyní, když ceny bytů a domů klesají.

Daň z příjmů fyzických osob z prodeje zděděné nemovitosti, pokud ji prodám dříve než po deseti letech, kolik budu platit?

Jedná se o 15% ze základu daně. Mluvíme o rozdílu mezi prodejní cenou a cenou nemovitosti uvedenou ve znaleckém posudku. Tedy pokud Vám vznikl při prodeji jakýkoliv zisk, daň odvádíte.

Kdy se daň z prodeje nemovitosti musí platit?

Příklad: znalecký posudek říká cenu 4 miliony. Nemovitost jste následně prodali za 4,3 mil. Kč. Základ daně se bude počítat jako rozdíl mezi prodejní cenou a cenou z odhadu, tedy 4,3 mil. – 4 mil., vychází tedy 300 tis. Kč. Z této částky bude vypočtena 15% daň (45 000Kč). Od základu daně můžete odečíst náklady, které se týkají pořízení, či prodeje a investicemi do této nemovitosti.

Kdy zaplatit daň a podat přiznání 2023

V roce 2023 je stanoven termín do 3. dubna 2023 na příslušný daňový úřad. Přičemž standardně mluvíme o 1. dubnu. Letos připadá tento den na víkend, z tohoto důvodu byl termín automaticky posunut. Při podání elektornickou formou je termín stanoven do 2. 5. 2023.

Co když z peněz za prodanou nemovitost pořídíte nemovitost jinou pro vlastní bydlení?

Pak nemáte povinnost danit.

Je ještě jeden případ, kdy musíte danit. A to za případu, kdy do jednoho roku pořídíte jinou nemovitost pro vlastní bydlení. Uspokojujete tím vlastní bytové potřeby a můžete si v daňovém přiznání následně uplatnit náklady na pořízení nemovitosti.

Formy dědictví

Mluvíme o 2 formách:

 • Závěť
 • Dědění podle zákona

Následné dělení dědiců dle zákona:

 1. Děti a manžel zůstavitele – pokud nedědí děti zůstavitele, jsou na řadě jejich potomci a potomci jejich potomků, jako jsou vnoučata atd. zůstavitele).
 2. Pokud nejsou nebo nedědí děti zůstavitele, pak přichází na řadu manžel/manželka (musí sdílet domácnost více než 1 rok) a také rodiče zůstavitele stejným dílem.
 3. Pokud nedědí děti, manžel, rodiče, přichází na řadu sourozenci a případně jejich potomci. 
 4. Když nedědí nikdo ze zmiňovaných, pak se jedná o prarodiče zůstavitele. 
 5. Do poslední třídy patří praprarodiče. 

Shora uvedený článek není daňovým poradenstvím. Vždy se prosím poraďte s odborníkem.

Prodejte nemovitost se mnou i vy. Vydělám Vám více peněz a budete kompletně bez starostí

Lokality realizovaných realitních transakcí