fbpx

BPEJ

Co zamená BPEJ u nemovitosti?

Jaký je význam BPEJ kódu a kde lze najít mapu této jednotky? Zodpovídáme nejčastější dotazy týkající se bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ).

  V krátkosti lze říci, že:

  • BPEJ je zkratkou pro bonitovanou půdně ekologickou jednotku.
  • Pokud máte zájem o výmaz pozemku z půdního fondu, bude vás BPEJ zajímat.
  • Na internetu snadno zjistíte informace o BPEJ.

BPEJ stanovuje kvalitu zemědělské půdy a s ní spojenou prodejní cenu. Tento pětimístný kód označuje bonitovanou půdně ekologickou jednotku a lze ho nalézt u zemědělských parcel v České republice. BPEJ je jedním z hlavních informačních zdrojů o zemědělské půdě a lokalitách v ČR. Kromě toho také určuje hodnocení a klasifikaci půdy na základě její úrodnosti, a to v souladu s přísnými metodickými postupy, sběrem dat a jejich analýzou.

Jaký je význam čísel v kódu BPEJ?

Půdní a klimatické podmínky jsou vyjádřeny pětimístným kódem, který se skládá z více než 2000 různých kombinací. Tyto kombinace slouží k popisu specifických charakteristik zemědělské půdy na různých stanovištích, z pohledu různých faktorů, jako jsou půdně-ekologické, genetické, geologické, klimatické, hydrologické a geomorfologické.

  • Klimatické podmínky jsou označeny prvním číslem pětimístného kódu a jsou rozděleny na teplejší a sušší oblasti s čísly 0-5 a na chladnější a vlhčí oblasti s čísly 6-9. Tento kód označuje klimatický region, který je důležitý pro pěstování zemědělských plodin
  • Druhé a třetí číslo pětimístného kódu označují hlavní půdní jednotku klasifikační soustavy a seskupují genetické půdní typy. Čtvrté číslo kódu označuje sklonitost a expozici půdy a ovlivňuje kvalitu výsledné BPEJ
  • Sklonitost ovlivňuje hospodaření s půdou a expozice ovlivňuje vegetační podmínky na pozemku
  • Páté číslo kódu označuje skeletovitost a hloubku půdy a ovlivňuje funkce půdy a možnosti hospodaření s ní

Je důležité mít na paměti BPEJ při výběru zemědělského pozemku, protože to ovlivňuje jeho vlastnosti.

 

Zkuste získat informace o BPEJ pomocí mapy.

BPEJ kód je zanesen v listu vlastnictví a můžete jej najít v Seznamu BPEJ v dálkovém náhledu katastru nemovitostí. Tyto údaje jsou často aktualizovány. Alternativně můžete použít eKatalog BPEJ.

Možnost odebrání pozemku z půdního fondu existuje.

Pokud plánujete výstavbu na pozemku, který je součástí zemědělského půdního fondu (ZPF), bude pro vás velmi důležité se zajímat o kód BPEJ. Tento ukazatel totiž určí, kolik budete muset zaplatit za vyjmutí pozemku z fondu, a proto bude pro vás důležité podat žádost o jeho vyjmutí. Pokud potřebujete s tímto procesem pomoci, rád vám pomohu.

Postarám se o vše kolem prodeje

Ušetřete svůj čas a nervy a svěřte prodej nemovitosti nám. Postaráme se o veškerou administrativu.

Autor článku Michal Bláha

MICHAL BLÁHA   

Prodejte nemovitost se mnou i vy
Vydělám vám více peněz bez starostí

RE/MAX Horizont   

+420 731 098 231
www.blahareality.cz